Rádiové stanice typu ASTRA

(R-105D, R-105M, R-108D, R-109D, R114D)

Radiostanice R-105D, R-108D, R-109D, R-114D byly zkonstruovány v 50-tých letech v Sovětském svazu a používaly se ke komunikaci od úrovně divize až po rotu. Zajímavostí je, že radiostanice této řady sloužily u naší armády až do 2. poloviny 90-tých let i přes svou značnou zastaralost.

V průběhu více jak 40-ti leté služby těchto radiostanic u nás, bylo v SSSR zkonstruováno několik dalších, modernějších typů jako například řada R-105M již na bázi tranzistorů, či ještě modernější R-107. Radiostanice R-105D, R-108D, R-109D byly v podstatě identické typy lišící se jen frekvenčním rozsahem.

Takticko - technická data
Určení:
přenosné VKV rádiové stanice pro spojení v rádiových sítích
Umožňuje spojení s:
RF-10, RF-13, R-107, R-111, R-123, R-173
Kmitočtový rozsah:
R-105D      36,0 - 46,1 MHz
R-108D      28 - 36,5 MHz
R-109D      21,5 - 28,5 MHz
R-114D      20 - 26 MHz
Dělení stupnice:
50 kHz
Počet pracovních kmitočtů:
203
Druh provozu:
jednokanálová simplexní telefonie s kmitočtovou modulací (F3)
Výkon vysílače:
1,2 W
Citlivost přijímače:
1,5 µV
Napájení:
ze dvou akumulátorů 2NKN24
Doba provozu:
12 hodin při poměru vysílání : příjem = 1:3
Odběr proudu:
při vysílání 3 A, při příjmu 1,6 A
Hmotnost stanice:
20,5 kg
Hmotnost celé soupravy:
46 kg
Dálkové ovládání:
telefonním přístrojem TP-25 s přídavkem TP-25Rd až do 500 m
Antény a dosah:
- se svazkovou anténou 1,5 m - 6 km
- s prodlouženou svazkovou anténou 2,7 m s protiváhou - 8 až 12 km
- s drátovou anténou 40 m dlouhou 1m nad zemí - 15 km
- s drátovou anténou 40 m dlouhou zvýšenou u stanice do výšky 5 až 6 m - 25 km

 

Použití drátové antény 40 m dlouhé 1m nad zemí   Použití drátové antény 40 m dlouhé zvýšené u stanice do výšky 5 - 6 m

 

R-105 Složení soupravy

Složení soupravy

 • vlastní rádiová stanice
 • dva akumulátory 2NKN24
 • hovorová souprava a mikrotelefon
 • prodloužená svazková anténa 2,7 m s protiváhou
 • drátová anténa 40 m
 • osvětlovací lampička
 • Popruhy k přenášení rádiové stanice
 • Brašna radisty
 • Držák automobilové antény
 • Sada náhradních elektronek
 • Šroubovák


Popis rádiové stanice R-105

Význam jednotlivých prvků

Ladění antény - má dva ovládací prvky. Otočným prvkem se nastavuje kapacita rezonančního obvodu a přepínačem se nastavuje skoková změna indukčnosti. Slouží k nastavení maximálního anténního proudu při vysílání

Dálkové ovládání a retranslace - má 6 pracovních poloh:
  • Linka vypnuto - základní poloha přepínače, v této poloze je zapnutí vysílacích obvodů ovládáno radistou stisknutím tlačítka na mikrotelefonu
  • Vysílání retranslace - v této poloze jsou trvale napájeny vysílací obvody. Rádiová stanice trvale vysílá.
  • Příjem retranslace - v této poloze je blokováno zapnutí napájení na vysílací obvody. Stanice pouze přijímá.
  • Výzva - na svorky LINKA a PROTIVÁHA je přivedeno střídavé napětí 30 V jako vyzváněcí signál pro připojený telefonní přístroj TP-25.
  • Dálkové ovládání - umožňuje, aby telefonista přímo od TP-25 ovládal zapnut napájení na vysílací obvody. Napětí +60 V je přivedeno na svírku LINKA, přes vedení na TP-25Rd. Při stisknutí mikrospínače na telefonu je uzavřen proudookruh 60 V přes svírku PROTIVÁHA a dojde k zapnutí napájení vysílacích obvodů.
  • Služební linka - umožňuje současně vést hovor po vedení a provádět odposlec rádiového účastníka. V této poloze přepínače nelze navazovat spojení s účastníkem, na rádiovém směru nebo rádiové síti.

Stupnice - má dělení po 50 kHz (malé čárky) a po 100 kHz (velké čárky). Po 500 kHz je značení číselné. (např. 355 znamená 35,5 MHz).

Kalibrace kmitočtu - regulační prvek pro nastavení přesného kmitočtu.

Aretace stupnice - zajišťuje ladicí prvky proti samovolnému posunutí, hlavně při provozu za pohybu.

Nastavení kmitočtu - slouží k plynulému nastavení přesného kmitočtu.Otáčení je možné až po uvolnění ARETACE STUPNICE.

AVK Anténní proud a Napětí AKU - páčkový přepínač má dvojí význam, jednak v horní poloze zapíná obvod automatického dolaďování kmitočtu a současně připojuje na měřící přístroj měřící transformátor anténního proudu. V dolní poloze přepínač odpojuje obvod AVK a na měřící přístroj se připojí napětí z akumulátoru.

Měřící přístroj - slouží k indikaci anténního proudu a měření napětí akumulátoru. Napětí akumulátoru musí být ve vyznačeném tolerančním poli.

Konektor mikrotelefonu - zásuvka sloužící pro připojení mikrotelefonní soupravy.

Kalibrátor - tlačítko připojující krystalový oscilátor do obvodu při cejchování kmitočtu

Hlavní vypínač - vypínač sloužící k zapnutí a vypnutí napájení rádiové stanice. Zapnutí a vypnutí stanice je možné i při zavřeném předním víku.

 

Prvky na horní straně radiostanice:

Anténní zdířka - pro připojení antény k přístroji. Na anténní zdířce je aretační matka k zajištění antény.

Konektor mikrotelefonu - k připojení mikrotelefonu. Na tento konektor je připojeno napájení mikrofonního obvodu i při vypnuté rádiové stanici. Využívá se při práci rádiové stanice jako telefonní přístroj.

Protiváha - svorka sloužící pro připojení jednoho vodiče od telefonního přístroje nebo k propojení rádiových stanic při retranslaci. Připojení protiváhy.

Linka - svírka k připojení druhého vodiče od telefonního přístroje nebo k propojení dvou rádiových stanic

Blokové schéma R-105
Ke stažení:
R-105 Popis stanice - Spoj-51-33 Veliteľské stanovište v OT-62/R3
R-105 Podrobné schéma zapojení

 

Popis soupravy radiostanice R-105DM:

 

Fotogalerie:

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
Pěchotní srub T-S 27 "nad vesnicí"
www.valka.cz