Rádiový prijímač byl používán převážně v BVP2 spolu s rádiovou stanicí R-173.

Vyráběl se ve čtyřech modifikacích a to ruské, polské, bulharské a maďarské.

Rádiový přijímač R-173P

 

Takticko - technická data
 
Určení: VKV rádiový přijímač
Umožňuje přijímat vysílání z: R-173, R-105, RF-13, RF-10, R-107, R-111, R-123
Kmitočtový rozsah: 30 až 75,999 MHz 
Druh provozu: jednokanálová simplexní telefonie s kmitočtovou modulací (F3)
Citlivost přijímače: - je max. 1,5 µV s vypnutým omezovačem šumu
- 3 µV se zapnutým omezovačem šumu
Napájení: palubní síť 26 V
Odběr proudu: 1,5 A
Provozní podmínky: - 50 °C do + 50 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 95 až 98 %

 

Rádiový přijímač R-173P

 

Složení soupravy

 • Vlastní rádiový přijímač, který má:
  • blok 3 - přijímací blok,
  • blok 4 - syntezátor kmitočtů,
  • blok 5 - napájecí blok.
  • blok 7 - paměťové zařízení,
 • Souprava antény
 • souprava záložních součástek,
 • provozní dokumentace,
 • napájecí, nf a vf kabely.

 

 

Princip činnosti

Přijímač

Přijímač je superheterodynní s dvojím směšováním kmitočtu. Signál z antény se přivádí přes blok anténního filtru a blok přeladitelného filtru na přepínač podrozsahů přijímací části. Podle zvoleného pracovního kmitočtu rádiové stanice pak na jeden z podrozsahů.

Každý obvod je složen ze vstupního filtru, vysokofrekvenčního zesilovače (VFZ) a výstupního filtru (stejného typu jako vstupní filtr).

Zesílený signál z vf předzesilovače se přivádí na první směšovač. Na druhý vstup směšovače se přivádí ze zesilovače PLO signál prvního oscilátoru z bloku syntezátoru kmitočtů. Kmitočet prvního oscilátoru se liší od kmitočtu vstupního signálu o první mezifrekvenční kmitočet (11 500 kHz) a je ovládán kódem z bloku paměťového zařízení.

Oddělený (získaný) signál v prvním směšovači o kmitočtu 11 500 kHz se přivádí do dvou obvodů: do zpožďovacího vedení a do tvarovače uzavíracího impulsu, které jsou s elektronickým klíčem základními prvky omezovače impulsních poruch.

Zesílený signál v zesilovači 1. mf kmitočtu (11 500 kHz) se přivádí na druhý směšovač. Na druhý oscilátor je přiváděn z bloku syntezátoru kmitočtů vysoce stabilní signál o kmitočtu 10 000 kHz. Rozdílem při druhém směšování je signál druhé mezifrekvence o kmitočtu 1 500 kHz, zesílené v zesilovači 2. mf kmitočtu a přivedené přes omezovač na kmitočtový detektor. Nízkofrekvenční signál z výstupu kmitočtového detektoru, odpovídající modulaci vstupního vysokofrekvenčního signálu, se přivádí přes nf filtr s maximálním kmitočtem 3,4 kHz po zesílení na potřebný výkon v nf zesilovači na sluchátka, umožňující příjem hovorových informací. Současně z nf filtru se vyvádí druhým výstupem napětí 0,52 -+0,1 V pro připojení koncového zařízení. Z výstupu kmitočtového detektoru se signál přivádí na vstup přijímače návěští, které reaguje pouze na kmitočet 1 -+0,2 kHz. Je-li přijat signál o tomto kmitočtu, na předním panelu rádiové stanice se rozsvítí svítící dioda "VYZOV" (výzva) indikující návěští.

Je-li při provozu dlouhé přestávky mezi příjmem informací, je možno chránit radistu před únavou zapojením omezovače šumu.

Signál z omezovače se přivádí na zesilovač a detektuje se amplitudovým detektorem. Omezovač šumu vyhodnocuje poměr: signál + šum. Je-li tento poměr menší než 20 : 1, pak omezovač šumu uzavírá nf filtr.

 

Paměťové zařízení

Paměťové zařízení (PZ) je určeno k zaznamenání a uchování informace o deseti předem připravených kmitočtech (PPK) v binárně desítkovém kódu a k jejich přivedení na přijímací blok a blok syntezátoru kmitočtu pro ovládání přelaďovacích prvků. Zaznamenané informace je možno vizuálně kotrolovat na číslicovém ukazateli. Vstup informace do paměti a výběr potřebného PPK umožňuje deset tlačítek na přední straně rádiové stanice. Záznam a výmaz umožňují tlačítka "SBROS" (výmaz) a "TABLO" (číslicový ukazatel).

Činnost PZ je založena na využití předprogramovávacího paměťového zařízení (PPZ) s elektrickou výměnou informace a s jejím zachováním při vypnutí napájecích napětí.

Předprogramovací paměťové zařízení je uspořádáno do deseti řádků. Každý řádek obsahuje 8 čtyřmístných slov. Vymazání informace se provádí po celých řádcích. Záznam informace se provádí výběrem řádku, sloupce a příslušného integrovaného obvodu, ze kterých je paměť složena.

PPZ může pracovat ve čtyřech režimech : výmaz, záznam, čtení a uchování informace, které určují veškerou činnost bloku jako celku.

 

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
www.forum.valka.cz
www.ebay.com
www.sevotech.sk