Historie spojovacího vojska (1917 - 2007)

 

Tato publikace by chtěla ve stručnosti ukázat jaký kus cesty urazilo telegrafní a spojovací vojsko československé a české armády od prvních nesmělých krůčků v řadách československých legií na frontách první světové války, přes bouřlivý rozvoj v meziválečném období Československé republiky, činnost domácího i zahraničního odboje v letech druhé světové války, poválečnou výstavbu spojovacího vojska v osvobozené republice, až po současný vývoj v Armádě České republiky.

Ke knize je přílohou DVD s knihami v elektronické podobě a s videem "Spojovací vojsko včera a dnes".

Autor:   Michal BURIAN, Jiří RÝC
Vydalo: Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2007

 

 

Ke stažení:
Historie spojovacího vojska (1917 - 2007)
History of Signal Corps (1917 - 2007)

 

DVD příloha - video "Spojovací vojsko včera a dnes".

Prameny:

Agentura komunikačních a informačních systémů