Rádiová stanice R-107

Rádiová stanice R-107 je přenosná velmikrátkovlnná rádiová stanice, určená pro prapor, pluk a divizi. Umožňuje provoz s dálkovým ovládáním, retranslaci provozu, provoz bez dolaďování, předem nastavit čtyři libovolné kmitočty a tím urychlit navazování spojení.

V některých spojovacích prostředcích se používá rádiová stanice R-107T. Tato rádiová stanice má stejné technicko - taktická data jako rádiová stanice R-107. V jiném místě má umístěn přepínač provozu a elektronické ladění kmitočtu bez možnosti předběžného nastavení čtyř kmitočtů.

Radiostanice R-107

 

Takticko - technická data
 
Určení: přenosná VKV rádiová stanice pro bezdrátové spojení
Umožňuje spojení s: R-105, RF-13, RF-10, R-111, R-123, R-173
Kmitočtový rozsah: 20 až 52 MHz rozdělených do dvou podrozsahů
- 1. podrozsah 20 - 36 MHz
- 2. podrozsah 36 - 52 MHz
Dělení stupnice: 25 kHz
Počet pracovních kmitočtů: 1281
Druh provozu: jednokanálová simplexní telefonie s kmitočtovou modulací (F3)
Výkon vysílače: 1 W
Kmitočtový zdvih vysílače: +5 kHz
Citlivost přijímače: 1,5 µV
Napájení: ze dvou akumulátorů 2NKP20 (2 x 2,4 V)
Doba provozu: 12 hodin při poměru vysílání : příjem = 1 : 3
Odběr proudu: 3 A při vysílání, 1 A při příjmu
Hmotnost stanice: 19,5 kg
Hmotnost celé soupravy: 45 kg
Antény a dosah: - článková anténa 1,5 m - 6 km
- prodloužená článková anténa 2,7 m - 8 až 10 km
- drátová anténa 40 m umístěná 1 m nad zemí - 15 km
- drátová anténa 40 m u stanice 5 až 6 m nad zemí - 25 km
Souprava radiostanice R-107

Složení soupravy

  • vlastní rádiová stanice
  • dva akumulátory 2NKP20
  • hovorová souprava
  • článková anténa 1,5 m
  • drátová anténa 40 m dlouhá
  • kombinovaný klíč se šroubovákem
  • další příslušenství v brašně radisty a v přepravní bedně

 

Princip činnosti

Vysílač

Celý kmitočtový rozsah stanice 20 - 52 MHz je rozdělený na dva podrozsahy, z nichž každý má samostatný budič, zesilovač výkonu a reaktanční elektronku. Řídící oscilátor - budič - vyrábí signál o základním kmitočtu, násobený 2x. Ten je zesilovaný v koncovém stupni a přivedený do antény. Stabilita kmitočtu je zajištěna obvodem automatického dolaďování kmitočtu, metodou srovnávání kmitočtu s kmitočtem řídícího oscilátoru. Řídící oscilátor pracuje na kmitočtu 28 - 44 MHz, signály z budičů jsou porovnávány se signálem o tomto kmitočtu ve směšovači. Rozdílný signál ze směšovače (8 MHz) je upravený ve směšovači (0,5 MHz), zesilovaný, omezený a detekovaný v diskriminátoru. Pokud jsou kmitočty budiče přesné, je na výstupu diskriminátoru nulové napětí nf a reaktanční elektronky neupravují kmitočet budiče. Pokud je kmitočet budiče odchýlený, vzniká na výstupu diskriminátoru nf napětí, to je vyfiltrováno na stejnosměrné napětí a tím je řízena reaktanční elektronka, která změní svoji kapacitu a tak doladí kmitočet budiče.

 

Přijímač

Vstupní obvody přijímače jsou shodné s vysílačem. Signál je zesilovaný, omezený a detekovaný v diskriminátoru. Nf napětí je dále zesíleno v nf zesilovači a připojeno na sluchátka. Přijímač je zapojený jako klasický superheterodyn pro přijímače frekvenčně modulovaného signálu s dvojím směšováním.

 

Popis příslušenství soupravy

Článková anténa

Anténu tvoří kovové lanko, na kterém jsou navlečeny články. Anténa se napíná lankem upevněným v dolní části antény. Dolní konec antény je ukončen pružinovým zařízením s koncovkou, kterým se anténa zasunuje a upevňuje do anténní svorky na předním panelu rádiové stanice.

Všesměrová článková anténa upevněná do anténní svorky se používá především při provozu rádiové stanice za pohybu.

Brašna s anténamiČlánková anténa se napíná tak, že se na lanku rozloží články a pak se oběma rukama uchopí páka a stlačí se oběma palci tak, až zapadne páka do výřezu. Proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby páka nezranila ruce. Anténní koncovka vztyčené antény se zasune do anténní svorky rádiové stanice a pootočí se ve směru proti chodu hodinových ručiček. V anténní svorce se upevní křídlatou maticí.

Anténa se vyjme opačným postupem. Vyjmutou anténu je nutno svinout do klubka o průměru 10 až 12 centimetrů a uložit ji do brašny radisty.

Při použití článkové antény za provozu na místě se doporučuje ke zlepšení rádiového spojení použít třípramennou protiváhu. Protiváha se upevňuje na předním panelu svorkou a její prameny se rozprostřou ve směru k protější stanici.

Článkovou anténu je možno upevnit do ohebného anténního držáku na vozidle nebo dále od rádiové stanice (např. na bednu od soupravy).

 

Prodloužená článková anténa

Anténa se skládá ze šesti anténních duralových nástavců (každý O,2 metrů dlouhý) spojených mezi sebou pomocí bajonetových uzávěrů a z článkové antény, připojené na jejich vrchol. Anténní nástavce jsou vzájemně zaměnitelné.

Tato prodloužená článková anténa je všesměrová. Zřizování a zrušování antény je obdobné jako u článkové antény.

Prodlouženou článkovou anténu 2,7 m dlouhou je zakázáno upevňovat do anténní svorky rádiové stanice při silném větru nebo za pohybu, protože anténní izolátor se může výkyvy zničit. V těchto případech je nutno anténu upevnit do pružného anténního držáku a jeho vodič teprve upevnit do anténní svorky rádiové stanice. Protiváha se připojuje do stejnosměrné svorky.

 

Drátová anténa

Drátová anténa je ohebný 40 m dlouhý vodič, který je vybaven porcelánovými izolátory. Vodič je vícežilový, izolovaný a opatřený upevňovacími lanky. Na konci drátové antény umístěné u rádiové stanice je vývodný vodič 0,75 m dlouhý s koncovkou pro připojení do anténního držáku nebo do anténní svorky rádiové stanice.

Na opačném konci drátové antény (ve směru k účastníkovi) je vývodný vodič protiváhy, kterým je přes odpor o hodnotě 390 Ω trvale připojena třípramenná protiváha.

 

Hovorová souprava

Skládá se ze dvou náhlavních sluchátek a kovového pouzdra s přepínačem příjmu na vysílání a naopak, mikrofonem DEMŠ - 1 A a mikrofonním zesilovačem osazeným tranzistorem.

Sluchátka jsou mechanicky spojena roztahovací pružinou. Šňůra mikrotelefonu je zakončena vidlicí, která se při přípravě k provozu napojí na zásuvku, umístěnou na předním panelu rádiové stanice.

Náhlavní souprava

 

 

 

Zpracoval Jirka

 

Prameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
Salisbury University
www.wikipedia.org