Rádiová stanice R-130

Rádiová stanice R-130 je simplexní krátkovlnná rádiová stanice se společným vysílačem a přijímačem, s možností provozu s jedním postranním pásmem. Používá se pro spojení na taktickém velitelském stupni. Stabilita kmitočtu je zajištěna krystalovým oscilátorem. Souprava se může zabudovávat do automobilu a společně s rádiovou stanicí R-123 a s tankovým hovorovým zařízením R-124 i do velitelskéno tanku nebo do jiného bojového vozidla (OT, BVP).

r 130

 

Určení: simplexní KV rádiová stanice
Umožňuje spojení s: R-140, R-118 BM, R-112
Kmitočtový rozsah: 1 500 až 10 990 kHz a je rozdělen do deseti podrozsahů
  - 1. podrozsah 1 500 až 1 990 kHz
  - 2. podrozsah 2 000 až 2 990 kHz
  - 3. podrozsah 3 000 až 3 990 kHz
  - 4. podrozsah 4 000 až 4 990 kHz
  - 5. podrozsah 5 000 až 5 990 kHz
  - 6. podrozsah 6 000 až 6 990 kHz
  - 7. podrozsah 7 000 až 7 990 kHz
  - 8. podrozsah 8 000 až 8 990 kHz
  - 9. podrozsah 9 000 až 9 990 kHz
  - 10. podrozsah 10 000 až 10 990 kHz
Dělení stupnice: 10 kHz
Počet pracovních kmitočtů: 950 plynule nebo stupňovitě nastavitelných kanálů
Druh provozu: - Příjem a vysílání nemodulovanou telegrafií (A1),
  - příjem a vysílání amplitudově modulovanou telefonií (A3),
  - příjem a vysílání amplitudově modulovanou telefonií s jedním postranním pásmem s potlačenou nosnou vlnou (A3A),
  - vysílání kmitočtově modulovanou telegrafií (F1) s kmitočtovým zdvihem 500 Hz,
  - služební příjem při všech uvedených druzích provozu mimo F1,
  - příjem a vysílání při plynulém nastavení kmitočtu všemi druhy.
Způsob provozu: - Simplexní provoz v jednotlivých druzích provozu,
  - vysílání rychlotelegrafem s telefonní rychlostí do 150 Bd,
  - příjem a vysílání při plynulém nastavení kmitočtu všemi druhy provozu s výjimkou provozu s jedním postranním pásmem,
  - dálkové ovládání telefonním přístrojem TP-25 s přístavkem TP-25 Rd, připojeným na dvoudrátové vedení až 2 km dlouhé.
Výkon vysílače: v automobilu 12 - 40 W, v tanku 10 - 40 W
  - výkon vysílače je možno snížit na 20 % jmenovitého výkonu
Citlivost přijímače: - 2 µV druh provozu A1 úzké pásmo
  - 5 µV druh provozu A1 široké pásmo
  - 3 µV druh provozu A3, A3A
Napájení: z palubní sítě 26 V, nebo z akumulátorů o napětí 24 V
Odběr proudu: - 14 A při vysílání
  - 4 A při příjmu
Doba provozu: dlouhodobý provoz rádiové stanice je přípustný při poměru vysílání k příjmu 1:3, při příjmu je provoz neomezený
Hmotnost stanice: 44 kg
Hmotnost celé soupravy: 110 kg
Antény a dosah: Pro automobil:
  - 4 metrová tyčová anténa,
  - 17 metrový, nebo na 10 metrů zkrácený šikmý paprsek,
  - symetrický šikmý dipól 2x25 m, nebo zkrácený na 2x15 m.
  Pro tank:
  - 4 metrová tyčová anténa,
  - 10 metrová teleskopická anténa.

 


Typ antény
Dosah
Ve dne
V noci
Na místě
Za jízdy
Na místě
Za jízdy
 4 m tyčová anténa  do 50 km  do 50 km  do 20 km  do 20 km
 10 m teleskopická anténa  do 75 km
-
 do 30 km
-
 symetrický dipól  do 350 km
-
 do 350 km
-
 šikmý paprsek  do 75 km
-
 do 30 km
-

 

 

Složení soupravy

Složení soupravy R-130 v automobilu (provedení A):

  Souprava rádiové stanice R-130
 • vlastní rádiová stanice
 • anténní díl
 • napájecí díl
 • koaxiální kabel k propojení rádiové stanice s anténním dílem
 • napájecí kabel k propojení rádiové stanice s napájecím dílem
 • napájecí kabel k propojení napájecího dílu s akumulátorovými bateriemi
 • anténní příslušenství:
  • 4 metrová tyčová anténa, šikmý paprsek, symetrický dipól, teleskopický stožár, 6 horních a 6 dolních lan teleskopický stožár, 2 napínací kladky, 3 kolíky pro kotevní lana teleskopického stožáru, základní díl teleskopického stožáru, kolík protiváhy, 3 kolíky s kroužky, 2 napínací lana antény
 • brašna radisty:
  • hovorová souprava, telegrafní klíč, 2 šroubováky, nůž
 • umělá anténa s příslušenstvím
 • skříňka se záložními součástkami

 

Složení souravy R-130 v tanku (provedení T):

 • vlastní rádiová stanice
 • anténní díl
 • napájecí díl
 • koaxiální kabel k propojení rádiové stanice s anténním dílem
 • napájecí kabel k propojení rádiové stanice s napájecím dílem
 • napájecí kabel k propojení napájecího dílu s akumulátorovými bateriemi
 • napájecí kabel k propojení rádiové stanice s anténním dílem
 • tanková kukla
 • kabel s náprsním přepínačem
 • anténní příslušenství:
  • 4 metrová tyčová anténa, 6 metrová teleskopická část 10 metrové antény, čtyři kotevní lana, čtyři kotevní kolíky
 • brašna radisty:
  • telegrafní klíč, 2 šroubováky, nůž
 • skříňka se záložními součástkami

 

 

Princip činnosti

Vysílač

Signál z řídícího oscilátoru o kmitočtu 2 MHz je přiveden do děličů, kde dělením vzniká kmitočet 10 kHz a 100 kHz. Tyto jsou ve stupních jemné a hrubé kmitočtové sítě upravovány násobením a vedeny do směšovače 8. Signál řídícího oscilátoru je také násobený 3-7 * a spolu se signálem ze směšovače 8 je přiveden na směšovač 7. Z tohoto směšovače jsou vybírany rozdílové kmitočty 3,8 - 12,790 MHz.

Rádiová stanice pracuje s jedním postranním pásmem. K odstranění nosné a jednoho postranního pásma je použito filtrační metody. Nf napětí z mikrofonu, zesílené, je připojeno na vyvážený modulátor, kam je veden také signál 40 kHz z děličů. Na vyváženém modulátoru je odstraněna nosná a signál o součtovém kmitočtu odfiltrovám ve filtru jednoho postranního pásma (FJPP) tak, že na 3. směšovač je připojeno napětí o kmitočtu 39,700 až 36,600 kHz. Zde je směšováno opět s kmitočtem 760 kHz a z násobiče 19 x zesíleno a směšováno opět s napětím o kmitočtu 1 MHz (2 MHz) tak, že vzniká za 4. a 5. směšovačem signál o kmitočtu 1,8 - 2,8 MHz. Tento je opět směšován v 6. směšovači se signálem 7. směšovače (3,8 - 12,790 MHz). Tak vzniká potřebný kmitočtový rozsah 1,5 MHz - 10,990 MHz.

Částečná nosná je tvořena smíšením kmitočtu 760 kHz a kmitočtu klíčovací elektronky 40 kHz tak, že dostaneme nosnou 800 kHz. Při provozu A1 je záporným napětím - 14 V blokována klíčovací elektronka a tím přerušována nosná 800 kHz.

Při provozu F1 je kmitočet 39,750 kHz nebo 40,250 kHz (z bloku F1) připojován na 3. směšovač a tak vytvářena proměnná nosná. Při provozu A3 je cesta signálu stejná jako JPP, ale nosná je silnější.

 

Přijímač

Přeměna signálu až po 3. směšovač je totožná pro všechny druhy provozu. Při provozu JPP je napětí připojeno přes FJPP na demodulátor spolu s kmitočtem 40 kHz a zde vzniká odečtením hovorový signál i kmitočtu 300 - 3 400 Hz; ten je zesilován a přiveden na sluchátka.

Při provozu A1 je signál přiveden na telegrafní směšovač. Po jeho smíšení se signálem o kmitočtu 40 - 42 kHz vzniká přijímaný kmitočet 0 - 2 kHz.

Při provozu A3 je signál detekován detektorem pro A3 a po zesílení přiveden na sluchátka.

 Blokové schéma radiostanice R-130

 

 

Provoz na rádiové stanici

Duplexní spojení se má používat tehdy, jsou-li ruce obsluhy zaměstnány a spojení je nutné. Ovládání rádiové stanice hlasem zvyšuje operativnost spojení a provozu.

Na stálý příjem se přepíná tehdy, je-li nutno zabezpečit dlouhodobé sledování a odposlech rádiové sítě bez potřeby přejít na vysílání. Tím se značně sníží odběr energie z akumulátorů, protože žhavení ostatních elektronek, které nepracují během příjmu, je vypnuto.

Rádiový provoz za jízdy je možno uskutečnit jen na zajištěných kmitočtech. Na předem vyladěné rádiové stanici se přechod z jednoho kmitočtu na druhý provádí jediným přepínačem kmitočtů bez jakéhokoli dolaďování. Rádiová stanice dovoluje přecházet z jednoho zajištěného kmitočtu na druhý, aniž se vyčká zastavení systému automaticky v mezilehlých polohách přepínače "Zajištěné kmitočty - plynule laditelný podrozsah" (např. přechod z 1. kmitočtu na 4., bez zastavení v polohách "2" a "3").

Pro uskutečnění spojení z místa je možno v případě nezbytnosti pracovat na plynule laditelných podrozsazích rádiové stanice. K tomu je nutno dát přepínač "Zajištěné kmitočty - plynule laditelný podrozsah" do polohy "I" nebo "II". Potom na příjmu nastavit ladícím kotoučem na stupnici určený kmitočet. Odjistit kotouč ladění antény, přepnout rádiovou stanici na vysílání a vyladit anténu podle měřícího přístroje a indikační neonky na maximální výkon. Po zajištění kotouče ladění antény je rádiová stanice připravena k provozu na určeném kmitočtu.

V případě ztráty tyčových antén nebo poškození anténního izolátoru je možno zabezpečit spojení na krátké vzdálenosti pomocí nouzové antény.

Jako nouzová anténa se používá část polního telefonního kabelu v délce 3 metrů nebo libovolný jiný vodič podobné kvality. Kabel se připojuje k vysokofrekvenční zásuvce rádiové stanice a libovolným otvorem vozidla se vyhazuje ven. Aby se zabránilo krátkému spojení na kostru vozidla nebo na zem, musí být konec kabelu izolován, respektive nesmí být jeho konec odizolován.

 

Napájecí blok BP26  Příslušenství radiostanice R-123  Kukla 

 

 

 

 

Zpracoval JirkaPrameny:

Skupina metodiky výcviku 61. spojovací brigády Beroun
www.radioscanner.ru
www.radiomuseum.hu