Potvrzení k pomocné službě pro Pelikána Josefa ze dne 5.9.1919