Pamětní věci Doplňovacího okresního velitelství

Zde jsme umístili pamětní věci na Doplňovací okresní velitelství.